Лицензи и сертификати Назад

Правилникът на ЦПО "Терра" можете да намерите на следния линк: 

 

 https://drive.google.com/drive/folders/1UGBHZXLwxeA6GNdTRnBgXAusjGFsEk2B?usp=sharing 

 

В международното разпределение на СИВ, България договаря закупуването на лицензи и трансфер на технологии и оборудване от тогава западногерманските фирми Handle, Keller, Lingln, астрийската технология и оборудване по технология на Fux и от италианската фирма Morando; закупува цялостната технология за автоматизирано производство на тухли с годишна производителности от 30 до 60 милиона условни единици.

Търсите ли подходящо решение за вашата компания?

Свържете се с нас днес за безплатна консултация или повече информация.

Свържете се с нас