Керамичен завод "Комстрой", Русия Назад

Описание на проекта

Етап 1: разработка на система за автоматизирано управление на технологична линия за производство на тухли – разработен микропроцесор контролер , електронна апаратура, пълен пуск.

Етап 2: реконструкция и модернизация на втора технологична линия за въвеждане на автоматизирано управление на процеса на товарене-разтоварване и опаковане.

Резюме

Година на реализация 2007-2008 (Етап 1)
2013-2014 (Етап 2)
Клиент ООО "КомСтрой"
Локация РФ, Ростовска обл., г. Шахти
 
 

Резултати от проекта

Етап 1: предаден в експлоатация съгласно проектни показатели 30 млн. броя условни единични тухли.

Етап 2: вторият участък от технологична линия за производство на тухли е предаден в експлоатация през 2014 година на планирана проектни показатели.

Търсите ли подходящо решение за вашата компания?

Свържете се с нас днес за безплатна консултация или повече информация.

Свържете се с нас